Jesenice 8

Připravujeme

Vaše pozice na webu:

Jesenice 8

Tento projekt je poslední etapou, kterou Genius Loci Developer zamýšlí zakončit svou dlouholetou aktivitu v Jesenici. V průběhu několika let jsme nakoupili pozemky pro výstavbu asi 40 individuálních rodinných domů.

Zastupitelé města Jesenice schválili na svém zasedání dne 19.12.2017 Plánovací smlouvu s naší společností. Na jejím základě měl stavební odbor vydat Územní rozhodnutí pro stavbu sítí a komunikací. Ukázalo se však, že bude technicky i organizačně jednodušší požádat o sloučené územní a stavební řízení, což umožňuje nová zákonná úprava. Žádost je podána a čekáme na další kroky příslušného stavebního úřadu. Již brzy poskytneme další informace ke stavebnímu řízení.

Vzhledem k velkému zájmu o pozemky v naší lokalitě zamýšlíme spustit jejich závaznou rezervaci jakmile nabude zmíněné stavební povolení právní moc. Po kolaudaci sítí pak prodej formálně realizujeme a dokončíme jej zápisem nového vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud si i Vy chcete některý z pozemků předběžně nezávazně rezervovat, kontaktujte nás prosím na tomto mailu.

Další aktuální informace najdete vždy na tomto webu, stejně jako detaily o zahájení prodeje pozemků.